aerius receptfritt

Aerius

Dryck, Tablett

E-hälsoplattform KÖP NU

Beskrivning

Vad är Aerius och hur fungerar det mot klåda?

Aerius är en medicin som används för att behandla allergiska symtom som klåda, nysningar, rinnande näsa och ögonirritation. Den aktiva substansen i Aerius, desloratadin, är en antihistamin som hjälper till att minska kroppens allergiska reaktioner genom att blockera histamin, en kemisk signal som frigörs i kroppen under en allergisk reaktion. Genom att minska histaminets effekter kan Aerius lindra klåda och andra allergisymtom.

De symtom som kan behandlas inkluderar:

 1. Svårigheter att andas genom näsan
 2. Frekventa nysningar
 3. Ökad nässekretion
 4. Irritation i näsan
 5. Känsla av täppt näsa
 6. Ögonirritationer som klåda, tårflöde och rodnad
 7. Obehag i gommen
 8. Irritation i öronen
 9. Halsirritation
 10. Hosta relaterad till allergier

Tabletter och oral lösning: Vilket format passar dig bäst?

Aerius finns i två olika format: tabletter och oral lösning. Tabletterna innehåller 5 mg desloratadin, medan den orala lösningen innehåller 0,5 mg/ml desloratadin. Båda formaten är effektiva för att behandla allergisymtom, men valet mellan dem beror på personliga preferenser och hur lätt det är att svälja tabletter. Den orala lösningen kan vara ett bättre alternativ för barn eller personer som har svårt att svälja tabletter.

Dosering av Aerius: Hur du tar medicinen på rätt sätt

Rekommenderad dosering av Aerius för vuxna och barn över 12 år är en 5 mg tablett eller 10 ml oral lösning en gång om dagen. För barn mellan 6 och 11 år är den rekommenderade dosen 2,5 mg, vilket motsvarar en halv tablett eller 5 ml oral lösning en gång om dagen. Följ alltid doseringsanvisningarna som anges på förpackningen eller de som din läkare har föreskrivit. FASS, det svenska läkemedelsregistret, kan också ge ytterligare information om dosering.

Biverkningar: Vad du behöver veta

Aerius har generellt sett få biverkningar, men som med alla läkemedel finns det en risk att vissa personer kan uppleva oönskade effekter. Vanliga biverkningar av Aerius inkluderar huvudvärk, trötthet och muntorrhet. Mer sällsynta biverkningar kan inkludera hjärtklappning, magsmärtor och hudutslag. Om du upplever några biverkningar, kontakta din läkare för rådgivning. Du kan också rapportera biverkningar till FASS för att bidra till läkemedelssäkerheten.

Aerius och alkohol: Är det säkert att kombinera dem?

Desloratadin anses generellt ha en låg risk för interaktioner med alkohol. Dock kan vissa personer uppleva ökad trötthet eller nedsatt reaktionsförmåga när de kombinerar Aerius med alkohol. För att vara på den säkra sidan är det bäst att undvika stora mängder alkohol medan du tar desloratadin eller att diskutera eventuella risker med din läkare.

Interaktioner mellan desloratadin och andra läkemedel

Desloratadin, den aktiva substansen i denna medicin, har generellt låg risk för interaktioner med andra läkemedel. Det är dock viktigt att vara medveten om att vissa läkemedel kan påverka hur effektivt den fungerar eller öka risken för biverkningar. Se till att informera din läkare om alla läkemedel du för närvarande tar, inklusive receptbelagda, receptfria och naturläkemedel, för att säkerställa att det är säkert att använda dem tillsammans. Följ alltid din läkares anvisningar noggrant för att minimera risken för interaktioner och säkerställa bästa möjliga behandlingsresultat.

Användning av desloratadin under graviditet och amning

När det gäller användningen av desloratadin under graviditet finns det begränsad information om dess säkerhet. Det är viktigt att konsultera din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid innan du tar detta läkemedel, eftersom de kan vägleda dig om huruvida det är säkert för dig och ditt ofödda barn. Som regel bör gravida kvinnor endast använda denna medicin om det är absolut nödvändigt och när fördelarna överväger eventuella risker.

När det gäller användning under amning finns det också begränsad information om huruvida desloratadin passerar över i bröstmjölk och dess potentiella effekter på spädbarn. Även om det inte finns några kända allvarliga risker, är det bäst att rådfråga din läkare om användning av desloratadin under amning. Din läkare kan ge råd om huruvida det är lämpligt att fortsätta amma medan du tar denna medicin eller om alternativa behandlingsmetoder eller amningspauser bör övervägas.

Pris på Aerius: Hur mycket kostar det och var kan du köpa det?

Priset på Aerius kan variera beroende på var du köper det och om du behöver ett recept eller inte. Genomsnittligt pris för tabletter och oral lösning ligger ofta mellan 100 och 200 kronor per förpackning. Du kan hitta Aerius på apotek, både fysiska och online.

Att köpa Aerius online kan ibland innebära något högre priser, men det inkluderar ofta fördelen av onlinekonsultation och utfärdande av recept. Detta kan vara praktiskt för dem som inte har möjlighet att besöka en läkare eller ett apotek i person. När du köper detta läkemedel online, se till att du väljer en pålitlig och licensierad återförsäljare för att säkerställa att du får en äkta och säker produkt.

Information om att köpa Aerius med recept eller receptfritt

Aerius kan köpas antingen med recept eller receptfritt, beroende på var du befinner dig och vilka regler som gäller. I Sverige är Aerius oftast receptbelagt, vilket innebär att du behöver ett recept från en läkare för att köpa det på apoteket. Dock finns det vissa länder där detta läkemedel kan köpas receptfritt.

Om du inte har ett recept och behöver köpa Aerius, kan onlineapotek erbjuda en lösning. Vissa onlineapotek eller digitala sjukvårdstjänster erbjuder onlinekonsultationer där en läkare kan bedöma dina symptom och utfärda ett recept om det är lämpligt. Detta kan vara ett bekvämt sätt att få tillgång till medicinen om du inte kan besöka en läkare eller apotek i person.

Aerius vs Ceritizin

Kriterium Aerius Zyrtec
Verksam substans Desloratadin Cetirizin
Läkemedelsklass Antihistamin (andra generationen) Samma
Användningsområden Allergi, nästäppa, klåda, urtikaria Samma
Format Tabletter, oral lösning Tabletter, oral lösning, droppar
Dosering (vuxna) 5 mg en gång om dagen 10 mg en gång om dagen
Biverkningar Huvudvärk, trötthet, muntorrhet Huvudvärk, trötthet, muntorrhet
Alkoholinteraktion Låg risk Låg risk
Pris 100-200 SEK per förpackning 50-150 SEK per förpackning
Recept Receptbelagt Receptfritt/Receptbelagt

Ytterligare tips för att bekämpa och förebygga allergisymtom

Här är några ytterligare tips för att bekämpa allergier:

 • Undvik allergener: Försök att undvika kontakt med allergiframkallande ämnen som pollen, damm, mögel och pälsdjur.
 • Håll inomhusmiljön ren: Rengör regelbundet för att minska allergener som damm och mögel i hemmet. Använd en luftrenare med HEPA-filter för att minska luftburna allergener.
 • Byt kläder efter utomhusvistelse: Om du har varit utomhus under pollensäsongen, byt kläder och duscha för att avlägsna pollen från hud och hår.
 • Använd allergibarriärer: Använd allergivänliga överdrag för kuddar och madrasser för att minska exponering för dammkvalster.
 • Skölj näsan: Använd en nässköljning med saltlösning för att skölja bort allergener och lindra nästäppa.
 • Håll fönster och dörrar stängda: Under höga allerginivåer, håll fönster och dörrar stängda för att minimera mängden allergener som kommer in i ditt hem.
 • Överväg allergivaccinationer: Om dina allergier är svåra, kan du överväga att prata med din läkare om allergivaccinationer (immunterapi) för att hjälpa kroppen att bygga upp tolerans mot allergener.
 • Håll koll på pollenprognoser: Följ pollenprognoser för att veta när allerginivåerna är som högst och planera dina utomhusaktiviteter därefter.
 • Upprätthåll en hälsosam livsstil: En hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion, en välbalanserad kost och tillräcklig sömn, kan hjälpa till att stärka immunförsvaret och minska allergisymtom.