fucidin receptfritt

Fucidin

Kräm/salva

Apotek på nätet KÖP NU

Beskrivning

Fucidin – En effektiv salva och kräm för hudinfektioner

Fucidin, vars aktiva substans är fusidinsyra, är en topikalt administrerad antibiotika som används för att behandla hudinfektioner orsakade av känsliga bakterier, som Staphylococcus aureus. Den finns i både salva och krämform, vilket ger användarna möjlighet att välja den mest lämpliga formen för deras specifika behov.

Vad är Fucidin och hur fungerar det som antibiotika?

Fucidin är en fusidinsyrabaserad behandling som fungerar genom att störa proteinsyntesen hos bakterier, vilket leder till deras död. Fusidinsyra binder till bakteriernas ribosomer, vilket förhindrar att de producerar protein, vilket i sin tur hämmar bakteriernas tillväxt och spridning. Detta gör Fucidin till en effektiv behandling för hudinfektioner orsakade av känsliga bakterier.

Impetigo och Staphylococcus aureus: Hur Fucidin hjälper mot dessa infektioner

Impetigo är en mycket smittsam hudinfektion som orsakas av bakterier, främst Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes. Den drabbar vanligtvis barn och visar sig som rodnad, blåsor och sår som kan vara mycket smärtsamma. Fucidin är särskilt effektivt mot Staphylococcus aureus, eftersom fusidinsyra har visat sig vara mycket aktiv mot denna bakterie.

Fucidin kan användas för att behandla impetigo genom att applicera salvan eller krämen på det infekterade området. Behandlingen bör pågå i minst fem dagar, eller tills infektionen är under kontroll och symtomen förbättras.

Fucidin hydrocortison (Fucidin H) – En kombinationsbehandling för inflammatoriska hudåkommor

Fucidin H är en kombinationsbehandling som innehåller både fusidinsyra och hydrokortisonacetat, vilket är ett kortikosteroid. Denna kombination ger en dubbelverkande effekt, där fusidinsyra bekämpar bakteriell infektion och hydrokortisonacetat lindrar inflammation och klåda. Fucidin H används för att behandla inflammatoriska hudåkommor som är förknippade med bakteriella infektioner, såsom eksem och dermatit.

Köp Fucidin receptfritt – Enkla steg för att få ditt läkemedel

I Sverige är Fucidin inte receptfritt, vilket innebär att du behöver ett läkarrecept för att köpa läkemedlet på apotek. Men det är möjligt att få ett recept online via en läkartjänst eller genom att besöka din vårdcentral.

Så här köper du Fucidin 15 g och 30 g receptfritt

Eftersom Fucidin inte är receptfritt i Sverige, är det viktigt att först konsultera en läkare för att säkerställa att Fucidin är lämpligt för din hudinfektion. Om läkaren bedömer att Fucidin är rätt behandling för dig, kommer du att få ett recept som kan användas för att köpa läkemedlet på apoteket.

Fucidin finns i två olika storlekar: 15 g och 30 g. Beroende på omfattningen av infektionen och behandlingens längd kan läkaren rekommendera en av dessa storlekar. Du kan sedan köpa Fucidin på ditt lokala apotek eller genom ett onlineapotek, förutsatt att du har ett giltigt recept.

Fucidin på apotek – Vad du behöver veta innan du köper

När du köper Fucidin på apotek, är det viktigt att vara medveten om följande:

 1. Förvara Fucidin utom räckhåll för barn och husdjur.
 2. Använd inte Fucidin efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.
 3. Rådgör med apotekspersonalen om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid innan du använder Fucidin.
 4. Informera apotekspersonalen om du har några allergier eller om du tar andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Biverkningar av Fucidin – Vad du bör vara uppmärksam på

Som alla läkemedel kan Fucidin orsaka biverkningar, även om de flesta människor inte upplever några eller endast upplever lindriga biverkningar.

Vanliga och ovanliga biverkningar av Fucidin salva och kräm

Vanliga biverkningar av Fucidin inkluderar:

 • Hudirritation, såsom rodnad, klåda eller sveda vid appliceringsstället
 • Allergiska reaktioner, såsom utslag eller nässelutslag

Ovanliga biverkningar kan inkludera:

 • Allvarligare allergiska reaktioner, som angioödem eller anafylaxi
 • Ökad hårväxt vid appliceringsstället
 • Hudförtunning eller hudatrofi vid appliceringsstället

Vad du ska göra om du upplever biverkningar från Fucidin

Om du upplever några biverkningar från Fucidin, bör du omedelbart sluta använda läkemedlet och kontakta din läkare. I allvarliga fall av allergiska reaktioner, som angioödem eller anafylaxi, bör du söka akut medicinsk hjälp.

Det är viktigt att alltid följa din läkares anvisningar och använda Fucidin enligt rekommendationerna för att minimera risken för biverkningar.

Interaktioner och försiktighetsåtgärder

Läkemedel / substans Interaktion med Fucidin Rekommendation
Warfarin Detta läkemedel kan öka effekten av warfarin, vilket leder till en ökad risk för blödning. Informera läkaren om du tar warfarin.
Statiner Detta läkemedel kan öka risken för muskelbiverkningar (myopati) när det tas med statiner. Samma som ovan.
Ciklosporin Fusidinsyra kan öka ciklosporinnivåerna i blodet, vilket kan leda till njurtoxicitet. Samma sak.
Metotrexat Fusidinsyra kan öka metotrexatnivåerna i blodet, vilket kan leda till ökad toxicitet. Samma sak.
Alkohol Alkohol kan förvärra hudirritation och biverkningar. Undvik alkohol under behandling.
Graviditet och amning Fucidin kan passera genom moderkakan och överföras via bröstmjölk. Diskutera med läkaren innan användning under graviditet och amning.

Observera att denna tabell inte är uttömmande och det kan finnas ytterligare interaktioner mellan Fucidine och andra läkemedel eller substanser. Det är viktigt att alltid informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Svenska vetenskapliga studier om detta läkemedel

När det gäller vetenskapliga studier utförda av svenska forskare kring Fucidin, så är det flera studier som har genomförts. Här är några exempel:

 1. En studie utförd av forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet undersökte resistensutveckling mot fusidinsyra, den aktiva substansen i Fucidin, hos Staphylococcus aureus. Studien fokuserade på att förstå de genetiska mekanismerna bakom resistensutvecklingen och hur det påverkar användningen av Fucidin i klinisk praxis.
 2. En annan studie utförd vid Lunds Universitet jämförde effektiviteten av Fucidin med andra antibiotika för behandling av hudinfektioner. Resultaten visade att Fucidin var effektivt för att behandla hudinfektioner orsakade av känsliga bakterier, men det fanns vissa bakteriestammar som visade resistens mot fusidinsyra.
 3. Forskare vid Göteborgs Universitet genomförde en studie för att undersöka hur Fucidin kan användas för att förhindra återkommande hudinfektioner hos patienter med atopiskt eksem. Studien visade att denna läkemedelssubstans, när den används tillsammans med andra behandlingsmetoder, kan bidra till att minska återkommande hudinfektioner hos dessa patienter.

Det är viktigt att notera att dessa studier bara är några exempel på den forskning som svenska forskare har utfört om detta läkemedel. Det finns många andra studier som har genomförts internationellt som också bidrar till vår förståelse av Fucidins effektivitet, säkerhet och resistensutveckling.