dermovat receptfritt

Dermovate

Lotion, kräm, salva

Apotek på nätet KÖP NU

Beskrivning

Dermovat kräm – vad är det?

Dermovat är ett hormonläkemedel som används för behandling av hudåkommor. Det finns som kräm, salva och lotion. Dess aktiva beståndsdel är klobetasol, som är en kortikosteroid (ett hormon som naturligt produceras av binjurebarken). Detta läkemedel hjälper till att lindra symtom på olika hudsjukdomar, inklusive klåda, mjäll, röd hud, svullnad. Detta är ett receptbelagt läkemedel.

Indikationer för Dermovat kräm

 1. Psoriasis: En autoimmun hudsjukdom som kännetecknas av röda, fjällande fläckar. Dermovat kan hjälpa till att lindra inflammationen och den snabba tillväxten av hudceller som ses vid psoriasis.
 2. Atopisk dermatit (eksem): En kronisk hudsjukdom som orsakar intensiv klåda och rodnad. Dermovat kräm kan minska inflammationen och lindra symtomen.
 3. Lichen planus: Ett inflammatoriskt tillstånd som kan påverka huden och slemhinnorna. Dermovat kan hjälpa till att minska klådan och förbättra utseendet på utslagen.
 4. Diskoid lupus erythematosus: En kronisk hudsjukdom där immunsystemet angriper huden och orsakar sår och inflammation. Dermovat kan hjälpa till att kontrollera symtomen.
 5. Svår handdermatit: Dermovat kan användas när andra behandlingar har misslyckats eller när tillståndet är allvarligt.
 6. Tilläggsbehandling vid vitiligo: I vissa fall kan Dermovat användas för att bidra till repigmentering av huden, även om detta vanligtvis är en del av en bredare behandlingsplan.
 7. Seborrheisk dermatit: Detta är en kronisk form av eksem som uppträder på kroppen där det finns många oljeproducerande körtlar. Dermovat kräm kan hjälpa till att kontrollera rodnad, svullnad och klåda.
 8. Allergisk kontaktdermatit: Detta är en hudreaktion efter kontakt med ett ämne eller allergen som immunsystemet uppfattar som främmande. Dermovat kräm kan minska den resulterande inflammationen och klådan.

Verkningsmekanism

Clobetasolpropionat, den aktiva ingrediensen i Dermovat kräm, är en syntetisk kortikosteroid. Kortikosteroider har antiinflammatoriska, immunosuppressiva och vasokonstriktiva egenskaper.

 1. Antiinflammatorisk verkan: Clobetasol verkar genom att hämma fosfolipas A2, ett enzym som utlöser produktionen av inflammatoriska mediatorer som prostaglandiner och leukotriener. Genom att hämma detta enzym minskar Dermovat kräm inflammation och associerade symtom som rodnad, svullnad och klåda.
 2. Immunsuppressiv verkan: Dermovat hämmar också immunförsvaret genom att påverka funktionen hos lymfocyter och andra immunceller. Denna verkan är fördelaktig vid tillstånd som psoriasis och eksem, där immunsystemet felaktigt angriper kroppens egna celler.
 3. Vasokonstriktiv verkan: Dermovat framkallar vasokonstriktion (förträngning av blodkärlen), vilket bidrar till att minska inflammation och ödem. Den minskar också rodnad och värme i samband med inflammation.
 4. Antiproliferativ verkan: Dermovat kan bromsa den överdrivna tillväxten och replikationen av hudceller, vilket är särskilt användbart vid tillstånd som psoriasis.

Hur köper jag Dermovat online utan recept?

Du måste vara extremt försiktig om du erbjuds att få Dermovat online utan recept. Äkta kräm är endast ett receptbelagt läkemedel, så du kan inte få det som ett OTC-läkemedel. Officiellt är det förbjudet att köpa det på apotek utan ett tidigare utfärdat recept. 

Många förfalskade läkemedel finns på onlinemarknaden nu, så om du ser OTC Dermovat, köp inte det, det är olagligt och kan vara farligt för din hälsa, eftersom det finns en risk att aktiva substanser bearbetas och används i olämpliga mängder.

Hur man köper Dermovat online

 1. Välj en ansedd hälsoplattform online: Börja med att undersöka och välja en pålitlig onlinehälsoplattform som är verksam i Sverige. Den bör vara erkänd och godkänd av relevanta hälso- och läkemedelsmyndigheter.
 2. Skapa ett konto: När du har valt en plattform behöver du vanligtvis skapa ett konto. Detta innebär vanligtvis att du tillhandahåller grundläggande information som ditt namn, adress och kontaktuppgifter.
 3. Konsultation: Många av dessa plattformar erbjuder virtuella konsultationer med vårdpersonal. Begär en konsultation där du kan diskutera dina symtom och din sjukdomshistoria. Kom ihåg att det är viktigt att vara så transparent som möjligt för att säkerställa att behandlingen är säker och lämplig för dig.
 4. Receptförskrivning: Om sjukvårdspersonalen beslutar att klobetasolpropionat är rätt behandling för dig kommer de att utfärda ett recept online. Detta kommer vanligtvis att skickas direkt till onlineapoteket som är associerat med plattformen.
 5. Betalning och leverans: Du kan sedan betala för ditt läkemedel via plattformen. När betalningen har mottagits kommer apoteket att förbereda din medicin för leverans. De flesta onlineplattformar erbjuder alternativ för antingen hemleverans eller avhämtning från ett lokalt apotek. Välj den metod som passar dig bäst.
 6. Uppföljning: När du har fått ditt läkemedel, se till att använda det exakt enligt instruktionerna från vårdpersonalen. Om du har några biverkningar eller om ditt tillstånd inte förbättras bör du kontakta vårdpersonalen via plattformen för ytterligare råd.

Hur använder man den på rätt sätt?

Regel Beskrivning
Frekvens Använd vanligtvis två gånger om dagen (morgon och kväll) eller enligt läkares anvisningar.
Dosering Använd en mängd som är tillräcklig för att täcka det drabbade området. Använd inte mer än föreskrivet.
Rengöring Tvätta och torka det drabbade området innan applicering.
Applicering Applicera ett tunt lager på det drabbade området och gnid försiktigt in.
Handhygien Tvätta händerna noggrant efter applicering, om inte händerna är det behandlade området.
Kläder och bandage Undvik att täcka det behandlade området med bandage, förband eller kläder om inte läkaren har instruerat dig att göra det.
Missad dos Om du missar en dos, applicera den så snart du kommer ihåg. Om det dock är nära tidpunkten för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt. Dubbla inte dosen.
Behandlingstid Använd inte längre än föreskrivet av din läkare, vanligtvis inte mer än 2 veckor i rad.

Biverkningar

 • Förtunning av huden: Långvarig användning av starka kortikosteroider kan leda till att huden blir tunnare, vilket gör den mer mottaglig för skador och infektioner.
 • Kontaktdermatit: Vissa personer kan få en reaktion på krämen som orsakar rodnad, klåda eller brännande känsla.
 • Striae (bristningar): Fortsatt användning kan orsaka bristningar, särskilt i hudveck och armhålor.
 • Hypertrikos (överdriven hårväxt): Vissa individer kan märka ökad hårväxt i de områden där krämen appliceras.
 • Förändringar i hudens pigmentering: Vissa användare kan märka att huden blir ljusare eller mörkare där krämen appliceras.
 • Akneiforma utbrott: Långvarig användning kan leda till finnliknande utbrott på huden.
 • Sekundära infektioner: Långvarig användning kan också hämma immunförsvaret, vilket leder till en ökad risk för hudinfektioner.
 • Suppression av hypotalamus-hypofys-binjureaxeln (HPA-axeln): Detta är en sällsynt men allvarlig effekt av långvarig användning, särskilt av stora mängder potenta steroider. Det kan leda till symtom på steroidinsufficiens, och i vissa fall, symtom på Cushings syndrom.

När är det inte möjligt (eller tillrådligt) att ta Dermovat?

Kontraindikation Beskrivning
Allergiska Reaktioner Personer som har visat överkänslighet mot clobetasolpropionat eller någon annan ingrediens i krämen bör inte använda denna medicin.
Rosacea Krämen bör inte användas för att behandla rosacea, eftersom kortikosteroider kan förvärra tillståndet.
Akne Vulgaris Krämen är inte lämplig för behandling av akne, eftersom den kan potentiellt förvärra tillståndet.
Perioral Dermatit Krämen bör inte användas för att behandla perioral dermatit, eftersom steroider kan förvärra detta tillstånd.
Virusinfektioner på Huden Krämen bör inte användas på hud som påverkas av virusinfektioner, som till exempel munsår eller vattkoppor.
Svampinfektioner på Huden Utan samtidig användning av anti-svampmedicin, bör krämen inte användas på områden som påverkas av svampinfektioner, som till exempel fotsvamp eller ringorm.
Bakteriella Hudinfektioner Om inte lämpliga antibakteriella medel används samtidigt, bör krämen inte användas på områden med bakteriella infektioner.
Hudatrofi Personer med förhandstillstånd av förtunning av huden bör undvika att använda krämen, eftersom det kan förtunna huden ytterligare.
Spädbarn och Små Barn På grund av risken för binjurbarkshämning bör krämen undvikas hos spädbarn och barn under 12 år.

Patienterfarenheter: recensioner och åsikter

Många patienter som har använt Dermovat för tillstånd som psoriasis, lichen planus och svåra eksem har rapporterat en betydande minskning av symtom som klåda, rodnad och svullnad, och har ofta märkt förbättringar inom den första behandlingsveckan. I dessa fall har Dermovat lovordats för sin snabba verkan och effektiva lindring.

Patienterna betonar dock också vikten av att strikt följa den föreskrivna användningen, särskilt när det gäller dosering och behandlingstid. De noterar att olämplig eller långvarig användning av krämen kan leda till biverkningar som hudförtunning, förändringar i hudfärg eller hudbristningar.

Vissa individer har rapporterat att de upplever mild irritation eller brännande känsla på applikationsstället under de första behandlingsdagarna. Dessa biverkningar är dock vanligtvis tillfälliga och avtar när kroppen anpassar sig till medicinen.

Patienter uppskattar också det faktum att Dermovat finns i olika formuleringar (kräm, salva och lotion), vilket gör att de kan välja den som bäst passar deras behov och preferenser.

Sammantaget verkar konsensus bland patienterna vara att Dermovat, när det används på lämpligt sätt under överinseende av en vårdgivare, är en mycket effektiv behandling för svåra, envisa hudtillstånd som inte har svarat bra på mindre potenta kortikosteroider. Risken för biverkningar understryker dock behovet av medicinsk övervakning och följsamhet till de föreskrivna användningsanvisningarna.