wegovy receptfritt

Wegovy

Tillgängliga doser och priser kan variera.

Online-tjänster: 0,25-2,4 mg KÖP NU
Billigare alternativ: Saxenda Beställ nu

Beskrivning

Vad är Wegovy?

Det är en injektion som ges veckovis för att främja viktnedgång. Det är ett tillskott till en balanserad kost och motståndsträning (eller konditionsträning). För att påbörja behandling måste ditt BMI vara 30kg/m2 eller högre (fetma), eller 27kg/m2 och högre om den finns ytterligare kliniskhistoria associerad med övervikt.

Läkemedlets verkningsmekanism

Semaglutid är huvudingrediensen i Wegovys injicerbara lösning. Det är en analog till det naturligt förekommande hormonet GLP-1. Denna komponent dämpar överdriven hunger genom att aktivera hjärnan så att man känner sig mindre hungrig.

Wegovy: online-tjänst

Instruktioner för användning och dosering

Wegovy kommer som en injektionspenna som är förifylld med en injicerbar lösning. Den bör injiceras på samma dag en gång i veckan, subkutant i axeln, låret eller nederdelen av buken. Det är bäst att alternera injektionsställena för att undvika att knölar bildas.

Under de första 4 veckorna kommer doseringen att vara 0,25mg. Senare kan doseringen öka som nedan:

 • 5-8 veckor – 0,5mg;
 • 9-12 veckor – 1mg;
 • 13-16 veckor – 1,7mg;
 • Från vecka 17 kommer doseringen vara 2,4mg, och vara så konstant till behandlingen är över.

Eftersom varje doseringsstyrka har olika färger på pennorna så är det svårt att ta fel.

Be din doktor om en konsultation innan du påbörjar behandling för att få mer detaljerad information om användningen av Wegovy.

Finns Wegovy tillgängligt receptfritt?

Detta är ett receptbelagt läkemedel. Eftersom Wegovy kan orsaka oönskade biverkningar bör det tas under din läkares tillsyn. Det är olagligt att sälja dessa injektioner utan ett recept. Däremot så förhindrar det inte dig från att köpa läkemedlet genom lagliga sjukvårdsplattformar online.

Algoritmen för att köpa Wegovy på online

För att göra det tryggt och lagligt att köpa receptbelagda läkemedel online behöver du bara följa nedanstående algoritm:

 1. Välj rätt läkemedel.
 2. Fyll i frågeformuläret som är nödvändigt för en onlineläkares konsultation.
 3. Vänta på att frågeformuläret kontrolleras av en läkare som samarbetar med onlinetjänsten för att godkänna receptet.
 4. Genomför betalningen.
 5. Mottag försändelsen i ett anonymt, ogenomskinligt paket.

Det som händer utan att du får se det:

 1. Läkaren skickar receptet till apoteket.
 2. Apoteket packeterar läkemedlet och skickar det till den adress du har valt för leverans.

Observera att stegen kan skilja sig åt beroende på vilken plattform du väljer.

Priset på Wegovy i Sverige

 • Priset finns tillgängligt på apotekets webbsida.
 • I priset ingår onlinekonsultation med din läkare samt leverans.
 • Priset kan variera beroende på vilket land du befinner dig i.
 • Det kan också täckas av din sjukförsäkring. Ta reda på om din försäkring täcker köpet av Wegovy, eftersom alla försäkringar inte täcker behandling mot fetma.

Försiktighetsåtgärder

Att ta semaglutid kan leda till obehagliga tillstånd som diabetisk retinopati, bukspottkörtelinflammation, anafylaktiska reaktioner och angioödem. Om du lägger märke till försämrad synförmåga, svår och utdragen buksmärta som sträcker sig mot ryggen, eller svårigheter att andas, allvarlig svullnad, medvetslöshet, besök genast en läkare. Samtliga är farliga symptom som indikerar en intolerans mot semaglutid.

Om du har typ 2-diabetes, se till att berätta för din läkare så att Wegovy kan skrivas ut korrekt för att undvika biverkningar. I normala fall krävs det en justering av blodsockersänkade läkemedel när man tar semaglutid.

Interaktioner med andra läkemedel

 • Liraglutid, dulaglutid, exenatid eller lixisenatid är alla glukagon-lika peptid-1 (GLP-1) receptor agonister som inte bör användas tillsammans med Wegovy.
 • Blanda inte Wegovy med insulin, sulfonylurea, psykofarmaka, dextrometorfan.
 • Om du är osäker på om Wegovy kan brukas tillsammans med andra farmaceutiska substanser, be din läkare om råd.

Interaktioner med alkohol

Det finns inget uttalat förbud mot att dricka alkohol under behandlingen. Du bör vara medveten om att du kan tappa kontrollen över dig själv om du brukar alkohol. Detta kan få dig att inte tänka och återgå till dina dåliga ätvanor, vilket kan leda till dåliga resultat. Stark alkohol utsätter också dina njurar och lever för onödigt hög belastning. Alkoholens höga kaloriinnehåll samt aptiten som berusningen resulterar i gör behandlingen meningslös.

Biverkningar

Mycket vanliga (förekommande för minst 1 av 10 personer)

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Buksmärta
 • Svaghetskänsla.

Andra, mindre vanliga, ogynsamma reaktioner

 • Upprörd mage
 • Matsmältningsbesvär
 • Rapningar
 • Väderspänning
 • Svullnad
 • Magont
 • Halsbränna
 • Håravfall
 • Lågt blodsocker.

Alternativ

Belviq, Saxenda, Trulicity, Ozempic, Xenical, Qsymia, Mysimba är samtliga läkemedel som hjälper till att göra sig av med överskridande vikt. Vissa liknar Wegovy och vissa har radikalt olika farmaceutiska egenskaper.

Om du av någon anledning inte kan börja behandla med Wegovy hjälper din läkare dig att finna ett lämpligt läkemedel. Om du inte är individuellt intolerant mot GLP-1 receptor agonister kan din läkare föreslå att använda Saxenda (liraglutid). Annars finner han en annan läkemedelsklass åt dig.

Vanligt förekommande frågor om Wegovy

Kan jag ändra vilken dag jag tar Wegovy ?

Du kan ändra veckodag om den senaste dosen administrerades mer än två dagar sedan. Däremot bör du inte göra det till en vana.

Vad händer om jag glömmer ta min dos?

Om du missar en dos bör du administrera den inom de närmate 5 dagarna därefter.

Om fler än 5 dagar har passerat hoppar du över den och administrerar nästa på det schemalagda datumet.

Om en större mängd doser has missats rekommenderas det att du minskar doseringen till startdosen för att börja om behandlingen.

Du bör meddela din läkare om alla förändringar i din behandlingsplan, eller ännu hellre, självmedicinera inte, utan rådgör med din läkare.

Vad gör man om man är intolerant mot en högre dos?

Du bör återgå till den förra dosen tillfälligt, en gång i veckan i 4 veckor. Om detta inte hjälper när du ökar dosen igen bör behandlingen avbrytas. Alla doseringsändringar görs under strikt övervakning av en läkare.

Kan läkemedlet påverka min körförmåga?

Det finns inget förbud mot att köra, men om du upplever någon av biverkningarna råds du inte att köra. Om du har någon som kan skjutsa dig, låt denna person köra dig dit tryggt, både för din och andra trafikanters säkerhet. Om du upplever något av dessa symptom medan du kör, bör du stanna och vänta för dem att försvinna.

Kan jag använda orala preventivmedel med Wegovy?

Semaglutid minskar inte prala preventivmedels effektivitet. När man studerade bruk läkemedlet samtidigt som orala preventivmedel, ändrades inte listan över beståndsdelar till en kliniskt signifikant utsträckning.

Kan jag använda Wegovy om jag är gravid?

Om du vill bli gravid bör du sluta ta läkemedlet två månader innan den planerade befruktningen.

Om du får reda på att du är gravid, avsluta genast behandlingen och rådgör sedan med din läkare.

Kan jag ta Wegovy medan jag ammar?

Sannolikheten att semaglutid förs över med bröstmjölken är okänd, men för att skydda barnet är amningförbjudet.

Påverkar semaglutid fertiliteten hos män?

Effekten på manlig fertilitet är okänd. Under studier på manliga råttor observerades inga negativa effekter.

Vilka förvaringskrav finns för Wegovy?

 • Sprutpennor måste förvaras i sin orginalförpackning;
 • Förvaras i kylen mellan 2 och  8°C;
 • Frys inte preparatet;
 • Undvik solljus;
 • Wegovy kan också förvaras i upp till 30°C, men inte längre än 28 dagar.

Kan jag resa med Wegovy?

Det finns inga transportrestriktioner för läkemedlet.

Om du ändå är orolig bör du ta med dig receptet för att försäkra dig själv. Receptet måste ange läkemedlets internationella namn, dess exakta dosering, administreringsform och diagnosen. När man korsar landsgränser behöver man förbereda och certifiera receptet på engelska. Dessutom behöver receptet vara stämplat av den närvarande läkaren eller medicinska institutionen.

Glöm inte heller temperaturbegränsningarna och försäkra dig om att alla krav kommer mötas innan du reser, möjligtvis är det inte samma klimat i det land som du reser till. Ett riktigt hinder kan vara att lägga läkemedelsväskan i flygplanets baggageutrymme. Där kan temperaturen falla under fryspunkten. Detta är inte godtagbart för semaglutid.

Kan barn använda Wegovy?

I slutet av 2022 godkände FDA Wegovy (semaglutid) för tonåringar över 12, vars BMI är över den accepterade normen, justerat för deras ålder.

Hur snabbat kan jag tappa vikt?

Behandlingen mot fetma och övervikt med semaglutid varar ungefär 68 veckor. Däremot bör du märka de första resultaten inom 16 veckor. Under denna tid kan du gå ned ungefär 5% av din startvikt. Detta räcker inte för att behandlingen ska vara lyckas, så den behöver fortsättas tills din läkare avbryter den.

Tidsenlig administration, en balanserad kost och regelbunden träning – om du håller dig till alla de reglerna kommer du få önskad effekt tidigare.