Nystatin

Nystatin

Dryck (100E/ml; 100000 E/ml)

E-hälsoplattform KÖP NU

Beskrivning

Vad är Nystatin?

Nystatin är ett antimykotiskt läkemedel som faller under klassen polyenantibiotika. Det upptäcktes på 1950-talet och har fått sitt namn efter New York State Health Department där det ursprungligen isolerades.

När används det?

Nystatins primära roll är att behandla olika svampinfektioner. Detta omfattar infektioner som orsakas av Candida-arter, t.ex. svampinfektion i munnen, esofageal candidiasis, intestinal candidiasis, blöjeksem och vulvovaginal candidiasis. Det är inte effektivt mot bakterie- eller virusinfektioner.

Hur är det verksamt?

Nystatin verkar genom att binda till steroler i svampens cellmembran, med en särskild affinitet för ergosterol. Bindningen stör cellmembranets integritet och skapar porer som leder till läckage av cellinnehåll och så småningom till celldöd. Denna mekanism är mycket specifik för svampar och påverkar i allmänhet inte mänskliga celler, som använder kolesterol i stället för ergosterol. Nystatin kan därför eliminera svampinfektionen samtidigt som det orsakar minimal skada på patientens egna celler.

Tillverkare: Nystatin av Orifarm, Pfizer etc

Nystatin tillverkas av många läkemedelsföretag över hela världen. En av de framstående tillverkarna av Nystatin är Orifarm, ett danskt läkemedelsföretag som är känt för sitt tillhandahållande av generiska läkemedel och parallellimporterade läkemedelsprodukter i hela Europa.

Även om Orifarm är en framstående tillverkare är det viktigt att nämna att andra globala läkemedelsföretag som Pfizer, Taro Pharmaceuticals och Teva Pharmaceuticals också tillverkar Nystatin. Oavsett tillverkare måste alla versioner av Nystatin uppfylla de rigorösa kvalitetskontrollstandarder som fastställts av tillsynsorgan som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) eller den amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Detta säkerställer att patienterna får en säker och effektiv behandling av sina svampinfektioner.

Doseringsformer

Nystatin finns i flera former, bland annat tabletter, sugtabletter, vätskesuspensioner, krämer och pulver. Användningen beror på var infektionen sitter. Vid oral candidiasis används det vanligen som en flytande suspension som patienten rör runt i munnen och sedan sväljer. Vid hud- eller vaginalinfektioner appliceras det vanligtvis som en topikal kräm eller ett pulver. Doseringen och behandlingstiden beror på infektionens typ och svårighetsgrad samt patientens allmänna hälsotillstånd.

Användning av läkemedlet

Principer för användning av Nystatin oral suspension

 1. Dosering och administrering: Produkten används genom att skölja munnen och sedan svälja. Behandlingens omfattning och varaktighet beror på sjukdomens svårighetsgrad och patientens hälsotillstånd. Följ alltid noggrant läkarens anvisningar.
 2. Korrekt intag: Det är viktigt att ta suspensionen vid samma tidpunkt varje dag för att upprätthålla en konstant nivå av läkemedlet i kroppen. Detta bidrar till att maximera behandlingens effektivitet.
 3. Fullfölj hela behandlingen: Det är viktigt att fullfölja hela den föreskrivna behandlingen, även om symtomen förbättras efter några dagar. Om behandlingen avbryts för tidigt kan infektionen återkomma och bli svårare att behandla.
 4. Biverkningar: Oral suspension är i allmänhet säkert, men kan ibland orsaka biverkningar som illamående, kräkningar eller diarré. Om det finns tecken på en allergisk reaktion som hudutslag, klåda, svullnad eller andningssvårigheter ska du omedelbart söka läkare.
 5. Förvaring: Förvara den orala suspensionen utom räckhåll för barn, i rumstemperatur och borta från ljus och fukt.
 6. Interaktion med andra läkemedel: Informera alltid din läkare om de läkemedel du tar, eftersom suspensionen kan interagera med dem, ändra deras effekt eller öka risken för biverkningar.

Nystatin Kräm

Användningsområde Anvisningar
Hur man använder Rengör och torka det infekterade området, applicera ett tunt lager av Nystatin kräm enligt anvisningar från din sjukvårdspersonal. Detta görs typiskt 1 till 2 gånger dagligen.
Behandlingstid Fortsätt att använda krämen under hela behandlingstiden, även om symtomen förbättras efter några dagar. Detta hjälper till att helt klara upp infektionen och förhindra dess återkomst.
Försiktighetsåtgärder Undvik att få krämen i dina ögon, näsa eller mun. Om detta händer, skölj noggrant med vatten.

Nystatin Vaginaltabletter

Användningsområde Anvisningar
Hur man använder Tabletten införs i slidan med hjälp av en speciell applicator som vanligtvis medföljer medicinen. Detta görs typiskt en gång dagligen, helst vid läggdags, för att låta medicinen verka över natten. Den exakta dosen och behandlingsvarigheten kommer att bestämmas av din sjukvårdspersonal, baserat på infektionens svårighetsgrad.
Behandlingstid Precis som med krämen är det viktigt att fortsätta använda vaginaltabletterna under hela behandlingsperioden, även om symtomen förbättras efter några dagar, för att säkerställa att infektionen är fullständigt behandlad och minska risken för återfall.
Försiktighetsåtgärder Svälj inte vaginaltabletterna eller använd dem muntligt. De är endast avsedda för vaginal användning. Undvik sexuellt umgänge medan du behandlar en vaginal jästinfektion för att förhindra att förvärra infektionen och överföra den till din partner. 

Hur man köper Nystatin online i Sverige

I Sverige kan du köpa Nystatin online från licensierade onlineapotek eller onlineplattformar som tillhandahåller en receptbelagd tjänst. Alla apotek arbetar under strikta regler som fastställts av Läkemedelsverket för att säkerställa säkerhet, effekt och laglighet för de läkemedel de tillhandahåller.

Nedan följer den allmänna proceduren för att få ett recept och köpa Nystatin online:

 1. Konsultation: Gå till webbplatsen för en legitim digital hälsoplattform. Ett medicinskt frågeformulär som beskriver dina symtom och din medicinska historia krävs vanligtvis.
 2. Bedömning: En registrerad vårdpersonal kommer att granska din information för att avgöra om Nystatin är lämpligt och säkert för dig.
 3. Recept: Om läkemedlet anses lämpligt kommer ett digitalt recept att utfärdas. Onlineapoteket kommer sedan att förbereda din beställning.
 4. Leverans: Läkemedlet kommer att förpackas noggrant och levereras till den adress du anger, ofta med möjlighet till leverans nästa dag.

Köp receptfritt: är det möjligt?

Är det möjligt att köpa nystatin utan recept? Svaret är nej. Det är inte lagligt eller säkert att göra det i Sverige. Nystatin är ett receptbelagt läkemedel på grund av dess kraftfulla svampdödande egenskaper och möjliga biverkningar. Korrekt medicinsk övervakning är nödvändig för dess säkra och effektiva användning.

Om någon erbjuder sig att sälja Nystatin till dig utan recept rekommenderas det starkt att du avstår från en sådan transaktion. Det finns allvarliga risker med att köpa receptbelagda läkemedel utan korrekt tillstånd från en läkare, inklusive:

 • Kvalitetsproblem: Det finns ingen garanti för att läkemedlet är äkta, säkert eller effektivt. Det kan vara förfalskat, förorenat eller utgånget.
 • Hälsorisker: Felaktig användning eller överanvändning av svampdödande läkemedel kan leda till komplikationer, försämring av tillståndet eller läkemedelsresistens.
 • Rättsliga konsekvenser: I Sverige är det olagligt att köpa receptbelagda läkemedel utan giltigt recept. Detta kan leda till böter eller åtal.

Biverkningar

Generellt sett har Nystatin sällan allvarliga biverkningar och är en väl tolererad oral medicin.

Vissa patienter kan dock uppleva följande biverkningar:

 • Matsmältningsproblem, såsom kräkningar, illamående, diarré och smärtsamma sensationer i magen. Sådana symtom är vanligtvis kortvariga och försvinner utan behov av ytterligare behandling. 
 • Hudutslag, som ett resultat av en överkänslighetsreaktion mot läkemedlets huvudkomponent.

Dessa oönskade tillstånd är mycket ovanliga, och påverkar endast cirka 1 person av 100.

Observera dock att bestående allvarliga biverkningar kräver läkarvård.

När bör du inte använda medicinen?

Faktum är att Nystatin inte är lämpligt för alla. Det rekommenderas inte att använda läkemedlet i följande situationer:

Du har en hög grad av överkänslighet mot någon av komponenterna i Nystatin (vare sig det är huvud- eller sekundärkomponenter).

Om du tar andra mediciner, såsom antacida eller antibiotika, kan Nystatin interagera med dem och orsaka oönskade effekter. För att undvika detta bör du berätta för din läkare om alla mediciner och kosttillskott du för närvarande tar och diskutera möjliga alternativ.

Läkemedelsinformationen innehåller detaljerad information om kontraindikationer och möjliga läkemedelsinteraktioner. Se till att läsa den innan du börjar använda medicinen.

Hur du tar Nystatin under graviditet och amning?

Graviditet eller planerad förlossning är inte kontraindikationer, men användning bör endast övervägas om de förväntade fördelarna överväger de potentiella riskerna.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att Nystatin överförs till bröstmjölk, men du bör alltid informera din läkare om du ammar.

Nystatin och bilkörning

Det finns inga bevis på att Nystatin påverkar koncentrationsförmågan vid bilkörning.

All denna information finns i bipacksedeln för medicinskt bruk. För mer detaljerad information, se den officiella produktbroschyren eller besök Fass.com för mer officiella fakta om detta läkemedel.