alli receptfritt

Alli

Apotek på nätet KÖP NU

Beskrivning

Vad är Alli? 

Alli är skapat för att hantera extra vikt och fetma. Överviktiga vuxna och personer vars kroppsmasseindex (BMI) är över 28 är målgruppen för detta läkemedel. Det fungerar endast i kombination med ett kaloriunderskott och en diet med låg fetthalt. BMI används för att indikera din normala och onormala vikt. Om du väger för lite för din längd, är Alli förbjudet för dig.

Vad du bör veta innan du bestämmer dig för att köpa Alli?

Sammansättning och verkningsmekanism

Alli capsules from GlaxoSmithKline contain 60 mg of orlistat. Den aktiva substansen fungerar som en lipashämmare, vilket innebär att den hindrar lipasernas funktion. Lipaser är enzymer som är viktiga för människokroppen och som ansvarar för att bryta ned fett från maten till mindre molekyler som kan absorberas i tunntarmen.

Orlistat i Alli verkar i mag-tarmkanalen för att blockera cirka 25% av det fett du konsumerar från att absorberas. Detta oabsorberade fett elimineras sedan från kroppen genom tarmrörelser. Som sådan, genom att hindra fettabsorption, mängden kalorier som en person får från sin kost minskas, vilket kan bidra till att skapa den nödvändiga kaloriunderskott för viktminskning.

Det är viktigt att notera att medan orlistat minskar absorptionen av fett, påverkar det inte absorptionen av kalorier från proteiner eller kolhydrater. För att Alli ska vara effektivt bör det därför användas tillsammans med en kalorireducerad, fettsnål diet och regelbunden fysisk träning.

Kontraindikationer

Kontraindikation Beskrivning
Malabsorptionssyndrom Alli ska inte användas av individer med malabsorptionssyndrom eftersom det kan förvärra näringsabsorptionen.
Gallvägsdysfunktion Alli kan förvärra symptom på gallvägsdysfunktion.
Graviditet och amning Alli är kontraindicerat hos gravida och ammande kvinnor.
Leversjukdom Användning av Alli vid leversjukdom kan leda till allvarliga komplikationer.
Njursjukdom Alli bör inte tas av individer med kronisk njursjukdom.
Ätstörningar Individer med anorexia eller bulimia bör inte använda Alli på grund av riskerna för ytterligare hälsoproblem.
Användning av cyklosporin Alli kan minska blodnivåerna av cyklosporin, vilket kan leda till transplantationsavstötning.
Användning av Warfarin Användning av Alli kan förändra INR (International Normalized Ratio) och blodkoagulation vid användning av Warfarin.

Biverkningar

I likhet med alla mediciner kan Alli också leda till några obehagliga biverkningar. Det händer dock inte ofta. 

De vanligaste biverkningarna inkluderar gaser, oväntade och ofta tarmrörelser, mjuk eller flytande avföring, buksmärta. De orsakas mestadels av särdragen i läkemedlets aktivitet. Sådana dietrelaterade konsekvenser kan åtgärdas med hjälp av en korrekt fettsnål diet. 

Vanliga biverkningar kan upplevas av 1 av 10 patienter. 

Om någon av de effekter som anges ovan blir värre, berätta för din vårdspecialist och diskutera ytterligare att ta Alli. 

Allvarliga biverkningar kan vara i form av allvarliga allergier, vilket manifesteras av hård andning, intensiv svettning, ansiktssvullnad, hög puls, rusning, klåda. 

Om du har sådana tillstånd, sluta använda kapslarna och sök omedelbart medicinsk hjälp. 

Det är nödvändigt att noggrant läsa en medicinsk produktetikett för att känna till all detaljerad information om möjliga kontraindikationer, interaktioner och biverkningar. Försumma inte dessa fakta innan du börjar använda detta läkemedel.

Hur kan du köpa Alli receptfritt på nätet?

Det är enkelt att köpa Alli online genom att följa nästa steg. Efter att ha läst om detta läkemedel på denna webbplats och valt det, är ditt nästa steg att fylla i det obligatoriska frågeformuläret så att du får en medicinsk konsultation. Efter att läkaren hjälpt dig med assistans kommer du att få ett godkänt recept. Det kommer att skickas till partnerapoteket, som ansvarar för att leverera läkemedlet till kunden. 

Det är en riktig prisjakt på onlineapotek. Men du kan köpa Alli på onlineapoteket till ett mycket bra pris, vilket vanligtvis inkluderar leveranskostnader. Om du väljer ett större paket kommer kostnaden att vara lägre.

Hur ti ta Alli (orlistat 60 mg)

  1. Dosering: Alli tas vanligtvis tre gånger om dagen i samband med måltider som innehåller lite fett. Dosen är en 60 mg kapsel som tas med varje måltid som innehåller fett, men du bör inte ta mer än tre kapslar under en 24-timmarsperiod.
  2. Tidpunkt: Ta Alli under (eller upp till en timme efter) måltid. Om en måltid missas eller inte innehåller fett kan du hoppa över den dosen av Alli, eftersom den fungerar genom att blockera absorptionen av fett i din kost.
  3. Överdosering: Ta inte mer Alli än rekommenderat, eftersom det inte hjälper dig att gå ner mer i vikt men det kan öka risken för biverkningar.

Kost under behandling

  • Fettinnehåll: Måltiden bör inte innehålla mer än cirka 15 gram fett. Att inta en måltid med för mycket fett medan du tar Alli kan leda till tarmförändringar såsom lös avföring.
  • Kaloriintag: Ditt totala dagliga intag av fett, protein och kolhydrater bör fördelas jämnt över tre huvudmåltider. Det rekommenderas också att du följer en näringsmässigt balanserad, kalorireducerad diet som inte innehåller mer än 30 % av kalorierna från fett.
  • Balanserad kost: Behandlingen med orlistat bör åtföljas av en näringsmässigt välbalanserad kost rik på frukt, grönsaker och magert protein.
  • Fysisk aktivitet: Att införliva regelbunden fysisk aktivitet i din rutin kan förbättra viktminskningsresultaten.
  • Multivitaminer: Eftersom Alli kan minska absorptionen av vissa vitaminer, kan du behöva ta ett dagligt multivitamintillskott. Detta bör tas minst 2 timmar före eller efter att du tar Alli, eller vid sänggåendet.

FAQ

Varför säljs orlistat 60 mg receptfritt men orlistat 120 mg endast receptbelagt?

Orlistat 60 mg (marknadsförs som Alli) är receptfritt eftersom det har en lägre dos och därför anses vara säkert för allmän användning utan direkt övervakning av en vårdgivare. Orlistat 120 mg är däremot ett receptbelagt läkemedel på grund av sin högre styrka, som medför en ökad risk för biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. Det är avsett att användas under ledning och övervakning av en sjukvårdspersonal för att säkerställa att det används korrekt och säkert.

Kan jag öka dosen av Alli för att förbättra effekten?

Att öka dosen av Alli utöver de rekommenderade 60 mg som tas tre gånger dagligen i samband med måltid kommer inte att förbättra dess effekt. I själva verket kan det öka risken för gastrointestinala biverkningar som oljiga fläckar, flatus med flytningar, trängningar i avföringen osv. Följ alltid den föreskrivna dosen och rådgör med en läkare innan du gör några ändringar.

Vilka är erfarenheterna från patienter som tar Alli mot fetma?

Patienternas erfarenheter av Alli är varierande. Många användare rapporterar om effektiv viktminskning i kombination med en fettsnål kost och regelbunden motion, medan andra kan ha svårt att hantera kostrestriktionerna och de potentiella biverkningarna i mag-tarmkanalen. Vissa patienter uppskattar att Alli är receptfritt och tycker att det är ett bra verktyg i deras viktminskningsresa. Behovet av en strikt, fettsnål diet och risken för obehagliga gastrointestinala biverkningar kan dock vara avskräckande för vissa användare.

Vilka är några alternativ till orlistat?

Det finns flera receptbelagda läkemedel för viktminskning, inklusive Liraglutide (Saxenda), Lorcaserin (Belviq), Phentermine-Topiramate (Qsymia) och Bupropion-Naltrexone (Contrave). Valet beror på individens hälsoprofil och bör vägledas av hälso- och sjukvårdspersonal. Icke-farmakologiska alternativ omfattar kostförändringar, ökad fysisk aktivitet, beteendeförändringar och i vissa fall bariatrisk kirurgi.

Hur länge pågår behandlingen?

Behandlingstiden varierar beroende på individuella omständigheter, inklusive hur mycket viktnedgång som önskas och hur väl en person tolererar läkemedlet. Om en patient inte har gått ner minst 5 procent av sin ursprungliga kroppsvikt efter att ha tagit Alli i 12 veckor kan vårdgivaren rekommendera att läkemedlet sätts ut och att andra strategier för viktminskning övervägs. Oavsett vilket är ett långsiktigt engagemang för livsstilsförändringar nyckeln till att bibehålla viktminskningen.