vitaros viagra kräm

Vitaros

E-hälsoplattform KÖP NU

Beskrivning

Vad är Vitaros?

Vitaros är ett aktuellt läkemedel för behandling av erektil dysfunktion (ED). Det innehåller den aktiva ingrediensen alprostadil, en syntetisk vasodilator. Som kräm appliceras detta läkemedel direkt på penis och underlättar erektion genom att öka blodflödet till penisvävnaden. I vissa länder, som Spanien, finns det tillgängligt under varumärket Virirec.

Hur fungerar alprostadilkräm?

Huvudkomponenten i Vitaros, alprostadil, fungerar genom att slappna av de glatta muskelcellerna i corpus cavernosum, vilket möjliggör ökad blodcirkulation. Detta ökade blodflöde leder till en fast och ihållande erektion, lämplig för sexuell aktivitet.

Alprostadil metaboliseras snabbt i kroppen. Efter intrakavernös administrering metaboliseras denna aktiva substans i corpus cavernosum och en mindre del absorberas från det manliga organet till den systemiska cirkulationen.

Hur använder man Vitaros på rätt sätt?

För att använda Vitaros på ett effektivt sätt ska du följa dessa steg:

 1. Tvätta händerna noggrant.
 2. Öppna påsen och dra ut krämen.
 3. Administrera försiktigt en ärtstor mängd på penisspetsen.
 4. Massera in krämen försiktigt tills den är helt absorberad.
 5. Vänta i cirka 5-30 minuter innan du ägnar dig åt sexuell aktivitet.

Vilka faktorer påverkar priset på Vitaros?

Olika faktorer kan påverka kostnaden för Vitaros, inklusive tillverkningskostnader, patentskyddets status, dynamiken i utbud och efterfrågan, import- och exporttullar och regionala bestämmelser. Om du ska beställa detta läkemedel online, räkna med att priset kommer att vara högre än på fysiska apotek. Onlinetjänsten kommer dock att ge medicinsk konsultation och digitalt recept. Detta är en avgift för bekvämlighet och bekvämlighet.

Är det möjligt att köpa Vitaros utan recept?

Vitaros är ett receptbelagt läkemedel; därför är det inte lagligt att få tag på i Sverige utan ett giltigt recept från en certifierad sjukvårdspersonal. Köp inte alprostadilinnehållande läkemedel utan recept. Det kan vara mycket farligt för din hälsa.

Varningar och försiktighetsåtgärder

 1. Rådgör med en vårdgivare innan du använder Vitaros om du har en historia av hjärtproblem, priapism eller penisdeformiteter.
 2. Undvik Vitaros om du är allergisk mot alprostadil eller andra komponenter.
 3. Använd inte Vitaros tillsammans med andra ED-behandlingar.

Alkoholkonsumtion

Det kan vara tillrådligt att avstå från att dricka alkohol när du använder Vitaros, eftersom alkohol kan förvärra ED-symtom och potentiellt minska läkemedlets effekt. Bevis tyder dock på att detta läkemedel inte påverkas av mat eller alkoholkonsumtion, vilket eliminerar detta övervägande för patienterna. Därför behöver du inte oroa dig för krämens interaktion med alkohol, men att dricka (särskilt för mycket) kan ha en negativ effekt på din erektilfunktion och ditt kardiovaskulära hjärta.

Potentiella biverkningar

Några vanliga biverkningar av Vitaros är lätt obehag i penis, rodnad, klåda och svullnad. I sällsynta fall kan personer drabbas av yrsel, svimning eller långvariga erektioner som varar i mer än fyra timmar (priapism). Kontakta en läkare om biverkningarna kvarstår eller förvärras.

Alternativa behandlingar

Olika andra ED-behandlingar finns tillgängliga, såsom orala läkemedel (t.ex. sildenafil, tadalafil och vardenafil), penisinjektioner (t.ex. Caverject), vakuum erektionsapparater och kirurgiska ingrepp som penisimplantat.

Vitaros vs Caverject

Egenskap Caverject Vitaros
Aktiv ingrediens Alprostadil (prostaglandin E1) Alprostadil (prostaglandin E1)
Administrationsmetod Penilinjektion Topikal kräm
Verkningstid 5-20 minuter 5-30 minuter
Receptstatus Receptbelagt Receptbelagt
Typ av erektil dysfunktion Måttlig till svår Måttlig till svår
Vanliga biverkningar Smärta vid injektionsstället Mild penil obehag, rodnad
Blåmärken Klåda, svullnad
Användning med alkohol Bör undvikas Bör undvikas
Användning med kondom Inga kända begränsningar Det har testats med latexkondomer, men inte med andra typer av kondomer

Slutgiltiga tips för behandling av ED

 • Kommunicera öppet med din partner om ditt tillstånd.
 • Rådgör med en sjukvårdspersonal för att fastställa den lämpligaste behandlingen.
 • Inkludera en hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion, balanserad kost, stresshantering och tillräcklig sömn.
 • Begränsa alkoholkonsumtionen och undvik att röka eller använda olagliga droger.
 • Håll dig till din behandlingsplan och följ din vårdgivares rekommendationer.

VANLIGA FRÅGOR

Finns det någon Viagra-kräm?

För närvarande finns det ingen FDA-godkänd Viagra-kräm (sildenafil) för behandling av erektionsstörningar hos män. I Europeiska unionens länder är Vitaros den enda kommersiellt tillgängliga topiska ED-behandlingen som innehåller alprostadil.

Är Vitaros säkert?

Enligt en studie av Ignacio Moncada och Béatrice Cuzin (Urologia Journal, 2015) visar de befintliga kliniska bevisen att Vitaros i allmänhet är säkert och väl tolererat. Faktum är att under de övergripande fas 2-studierna var 97 % av de Vitaros-associerade biverkningarna milda eller måttliga i intensitet och korta i varaktighet (mindre än en timme). Nästan alla dessa biverkningar var lokaliserade till applikationsstället, såsom obehag, känslighet och rodnad i könsorganen. Ungefär 2 % av biverkningarna gällde partners, där majoriteten av fallen gällde mild, kortvarig (upp till 60 minuter efter samlag) vaginal irritation hos kvinnor. Fall av lågt blodtryck var sällsynta, och hälften av de rapporterade fallen uppvisade inga symtom.

Kan Vitaros skydda mot könssjukdomar?

Vitaros är särskilt framtaget för att behandla erektil dysfunktion och ger inget skydd mot sexuellt överförbara infektioner. För att minska risken för att smittas av eller överföra STI är det viktigt att utöva säkert sex genom att använda barriärmetoder, såsom kondomer. Observera att krämen kan skada kondomer som inte är av latex. Rådgör med en sjukvårdspersonal för vägledning om lämpliga skyddsmetoder när du använder denna kräm.

Kan Vitaros användas tillsammans med Viagra?

En sådan kombination bör undvikas. Att kombinera dessa behandlingar kan potentiellt leda till en betydande blodtrycksfall, vilket orsakar symtom som yrsel, svimning eller till och med ett allvarligare tillstånd som priapism (en smärtsam, långvarig erektion som varar i mer än fyra timmar).

Vad är lagringsreglerna?

Följ följande riktlinjer för förvaring:

 • Förvara Vitaros vid en temperatur mellan 2°C och 8°C, helst i kylskåp. Frys inte in läkemedlet.
 • Om kylskåp inte är tillgängligt kan Vitaros förvaras i rumstemperatur (upp till 25 °C) i högst tre dagar. Efter denna period ska alla oanvända läkemedel kasseras.
 • Förvara läkemedlet i originalförpackningen för att skydda det mot ljus och fukt.
 • Förvara krämen utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktligt intag.
 • Kontrollera alltid utgångsdatumet innan du använder Vitaros. Använd inte läkemedlet om det har gått ut eller om förpackningen verkar skadad eller manipulerad.

Hur länge varar erektionen efter att Vitaros börjar verka?

Erektionens varaktighet kan variera mellan individer och beror på faktorer som impotensens svårighetsgrad, individens svar på medicinen och nivån av sexuell stimulering. I allmänhet kan en erektion som uppnås med Vitaros vara tillräckligt långvarig för tillfredsställande sexuell aktivitet. Effekten kan pågå i 1-2 timmar. Om en erektion kvarstår i mer än 4 timmar är det dock viktigt att söka omedelbar läkarvård.

References:

 1. https://www.medicines.org.uk/emc/product/13937/smpc#gref
 2. https://www.vitaros.eu/hcp/health-care-professional-patient-profile
 3. https://journals.sagepub.com/doi/10.5301/uro.5000116