bricanyl receptfritt

Bricanyl Turbuhaler

Inhalator, 250 mcg, 500 mcg

E-hälsoplattform KÖP NU

Beskrivning

Syfte med Bricanyl

Bricanyl Turbuhaler är en terapeutisk anordning som främst förskrivs för hantering och behandling av andningssjukdomar som astma, bronkit och emfysem. Den är lämplig för användning hos både vuxna och barn i åldern 6 år och uppåt.

Vad är astma?

I Sverige kämpar en betydande del av befolkningen med astma. Detta tillstånd påverkar främst luftrören, som fungerar som förbindelseleder mellan luftstrupen och lungorna. När dessa bronker genomgår inflammation resulterar det i att luftvägarna förträngs. Vid sidan av detta ökar utsöndringen av slem, vilket förvärrar blockeringen av dessa luftpassager. De som drabbas av astma får därför ofta symtom som ihållande hosta, pipande andning under andningen, en känsla av att bröstkorgen trycks ihop och svårigheter att andas normalt.

Även om astma är vanligt förekommande i Sverige är det viktigt att notera att dess svårighetsgrad och de faktorer som utlöser dess symtom varierar kraftigt mellan olika individer. Vissa individer kan uppleva astmautbrott på grund av exponering för allergener, infektioner, hård fysisk ansträngning, exponering för kall luft, förhöjda känslomässiga tillstånd eller föroreningar, inklusive cigarettrök. Även om de exakta orsakerna till ökad känslighet för dessa triggers hos vissa individer fortfarande är föremål för forskning, verkar familjemedlemmar med astma predisponera en för en större sannolikhet att stöta på denna andningssjukdom.

Verkningsmekanism

Bricanyl fungerar som en bronkdilaterare, vilket är en kategori läkemedel som är särskilt utformade för att underlätta andningssvårigheter. Dessa bronkdilaterare verkar genom att slappna av i musklerna som omger luftvägarna. När dessa muskler slappnar av expanderar och vidgas luftvägarna, vilket underlättar ett lättare flöde av luft till lungorna. Som ett resultat lindras akuta andningssymtom, inklusive väsande andning, ihållande hosta och andfåddhet.

Insättning och verkningstid

Vid inandning kan de terapeutiska effekterna av Bricanyl Turbuhaler upplevas inom så lite som 5 minuter. Dessa positiva effekter, som inkluderar lättare andning och lindring av andningsbesvär, kvarstår under en tid av upp till 7 timmar efter administrering. Detta gör det till ett effektivt alternativ för dem som behöver snabb lindring av plötsliga andningsbesvär.

Doseringsrekommendationer för Bricanyl

Din läkare kommer att bestämma lämplig frekvens och dosering av Bricanyl för dig. Allmänna doseringsriktlinjer för vuxna inkluderar dock (det finns olika former av läkemedlet, inte bara Turbuhaler):

 • Bricanyl sirap (1,5 mg/5 ml) och tabletter (5 mg): Ta 1 tablett eller 1 dos sirap två till tre gånger dagligen. Försök att ta läkemedlet vid samma tidpunkter varje dag för att utveckla en rutin och för att undvika att glömma att ta tabletten eller sirapen.
 • Bricanyl Turbuhaler (250/500 mcg): Inhalera en gång. Om det behövs kan du upprepa detta var 6:e timme. Kom ihåg att skölja munnen efter inhalation. Samtidigt måste du undvika överdriven användning eftersom detta kan förvärra din astmasjukdom.
 • Bricanyl Respules (5 mg/2 ml): Använd varje gång innehållet i en tub och omvandla det till fin dimma med hjälp av en nebulisator. Återadministrera vid behov.

För barn kan doseringen variera beroende på deras specifika behov. Följ alltid den dosering som din läkare har rekommenderat och läs igenom bipacksedeln före användning.

Kan du köpa Bricanyl receptfritt i Sverige?

Bricanyl (terbutalin) kräver recept i Sverige. Det är viktigt att gå till en klinik och ha ett samtal med en kvalificerad läkare (efter att ha blivit ordentligt disagmised) innan du börjar eller ändrar någon medicinering. Reglerna kan ändras regelbundet, så kontrollera alltid med lokala hälsovårdsmyndigheter eller apotekspersonal för den senaste informationen.

Hur köper man Bricanyl online genom att fylla i ett digitalt frågeformulär?

Att köpa receptbelagda läkemedel online har blivit mer tillgängligt i Sverige på grund av framsteg inom telemedicin. Se dock alltid till att du använder ett pålitligt och legitimt onlineapotek eller telemedicinsk tjänst. Här är en allmän guide om hur man kan köpa ett läkemedel som Bricanyl online genom ett digitalt frågeformulär:

 • Undersök legitima onlineapotek eller telemedicintjänster: Börja med att säkerställa att onlinetjänsten är ansedd, licensierad och fungerar lagligt inom din jurisdiktion. Leta efter recensioner, certifieringar eller anslutningar till erkända medicinska organisationer.
 • Välj läkemedel: När du är på webbplatsen, sök efter “Bricanyl” eller dess generiska namn, “terbutaline.” Du kan helt enkelt klicka på bannern på denna webbsida och du kommer att omdirigeras till en digital tjänst där du kan beställa en telemedicinsk konsultation för astma och eventuellt få ett recept på Bricanyl.
 • Fyll i det digitala frågeformuläret: Dessa frågeformulär är utformade för att samla in information om ditt allmänna hälsotillstånd, skälen till att du behöver ett visst läkemedel och faktorer som är viktiga för att korrekt få tillgång till om du verkligen behöver Bricanyl.
 • Konsultation med sjukvårdspersonal: I vissa telemedicinska plattformar kan ett ifyllt frågeformulär granskas av en legitimerad läkare eller apotekare. De kan ställa ytterligare frågor, ge råd eller justera receptet efter behov. En sådan bedömning bör inte vara formell, utan en specialist bör analysera den information som lämnas med tillbörlig noggrannhet.
 • Betalning och leverans: När du gör din beställning kommer du att bli ombedd att ange betalningsuppgifter. När betalningen har bekräftats och receptet har utfärdats skickas läkemedlet till din angivna adress.
 • Uppföljning: Vissa onlineplattformar kan erbjuda uppföljningskonsultationer för att övervaka hur du gör på medicinen och ta itu med eventuella problem eller biverkningar.

Varningsanteckningar

 1. Se till att du får dina mediciner från ett pålitligt ställe eftersom du inte vill ha falska saker.
 2. Även om onlineformulär är superbekväma, ersätter de inte det verkliga mötet med en läkare personligen.
 3. Ge alltid din läkare en förvarning om alla mediciner du tar eller planerar att börja ta.

Interaktioner med andra läkemedel

Innan du påbörjar behandling med Bricanyl Turbohaler är det viktigt att du diskuterar med din läkare om du för närvarande använder:

 • Xantiner (exempel inkluderar aminofyllin eller teofyllin)
 • Steroida läkemedel
 • Diuretika
 • Betablockerare som propranolol, atenolol eller timolol.

Läs alltid den medföljande förpackningen och bipacksedeln när du överväger ett nytt läkemedel. Dessutom ska du alltid hålla din läkare informerad om alla läkemedel som du för närvarande tar eller planerar att börja ta.

Information om överdosering

Om någon har fått i sig för mycket av läkemedlet och får allvarliga symtom som svimning eller andningssvårigheter, ring omedelbart 112. I andra fall ska du kontakta Giftinformationscentralen så snart som möjligt. Om du misstänker en överdos ska du vara uppmärksam på symtom som ovanlig yrsel, muntorrhet, intensiv huvudvärk, kramper, exceptionellt snabb hjärtrytm och kraftigt illamående.

Ytterligare information

 1. Det är viktigt att inte dela detta läkemedel med någon annan.
 2. När du använder detta läkemedel kan regelbundna medicinska och / eller laboratorietester vara nödvändiga. Se till att du deltar i alla schemalagda medicinska och laboratoriemöten. För ytterligare vägledning, tala med din läkare.
 3. Begränsa din exponering för allergener, irriterande ämnen och undvik rökning. Var medveten om faktorer som kan förvärra astmasymtomen.
 4. Bekanta dig med användningen av en toppflödesmätare. Använd den dagligen och informera omedelbart din vårdgivare om eventuella försämrade astmasymtom, t.ex. mätningar i gul/röd zon eller ett ökat beroende av akutinhalatorer.

Annan användning av läkemedlet

Terbutalininjektioner administreras ibland för att stoppa eller avskräcka för tidigt arbete hos blivande kvinnor. Det är dock viktigt att notera att denna behandling endast bör ges i sjukhusmiljö och att användningen inte bör överstiga 48 till 72 timmar. Det har förekommit betydande biverkningar, även dödliga, hos gravida kvinnor som fick Terbutaline för detta specifika ändamål. På samma sätt har nyfödda också uppvisat allvarliga biverkningar när deras mödrar administrerades detta läkemedel för att kontrollera eller förhindra förlossning. I FASS-riktlinjerna anges tydligt att terbutalin endast ska användas för korttidsbehandling av för tidig födsel, med undantag för andra associerade riskfaktorer.

Det är viktigt att behandlingen endast initieras av obstetriker eller läkare som är väl förtrogna med administrering av tokolytiska medel.* Dessutom måste behandlingen genomföras i en miljö som är utrustad för kontinuerlig övervakning av både moderns och fostrets hälsotillstånd.

* Läkemedel som förhindrar för tidiga värkar och för tidig födsel genom att hämma sammandragningar i livmodern.

Bricanyl vs. Ventolin

Egenskap Bricanyl Ventolin
Aktiv ingrediens Terbutalin Salbutamol
Användning Astma, KOL Astma, KOL
Formulering Turbohaler, injektion, tablett Inhalator, nebulisator, sirap, tablett
Verkningsmekanism Bronkodilator Bronkodilator
Påbörjar tid Inom 5 minuter Inom 5 minuter

Enligt en studie som genomfördes 1991 har både 0,5 mg terbutalin och 0,2 mg salbutamol (ett annat namn är albuterol) goda bronkdilaterande effekter hos patienter med ansträngningsutlöst astma. Salbutamol uppvisade dock en snabbare insättande effekt.

Sammanfattning av Bricanyl recensioner

En användare, den 26 december 2010, kommenterade att de använder Bricanyl Turbuhaler (terbutalin) för akuta astmaattacker och tryck över bröstet. Även om de upplever fler biverkningar jämfört med att använda salbutamol, tycker de att terbutalin är mer effektivt. Användaren använder det främst för akut lindring och bryr sig inte om biverkningarna.

En annan användare, den 25 januari 2012, nämnde att Bricanyl (terbutalin) är en mycket effektiv bronkdilaterare men lämnar en ovanlig smak i munnen.

Dessa recensioner togs från webbplatsen drugs.com.