Akamprosat receptfritt

Campral

333 mg, 60-504 stycken

E-hälsoplattform KÖP NU

Beskrivning

Det finns några alternativ som du kan använda för att behandla alkoholmissbruk. De inkluderar avgiftning, vilket är ganska svårt, och att få terapi i ett forum eller en grupp. Sedan finns det för svårare fall mediciner som du kan använda, till exempel mediciner som innehåller akamprosat.

Campral är ett receptbelagt läkemedel som oftast förskrivs vid alkoholmissbruk eller alkoholberoende.

Namn Campral
Huvudsaklig aktiv beståndsdel Acamprosatkalcium | C10H20CaN2O8S2 
Dosering 333 mg

Kortfattad beskrivning

Enligt Wikipedia är Campral det varumärke under vilket acamprosat säljs. Det är ett läkemedel som ska användas tillsammans med rådgivning för att behandla alkoholmissbruksproblem. Acamprosat hjälper till att stabilisera kemisk signalering i hjärnan som alkoholavvänjningssymptom kan störa.

Campral är ett receptbelagt läkemedel som används tillsammans med rådgivning och stöd och rekommenderas för personer med problem med alkoholmissbruk eller som är alkoholberoende. Campral innehåller huvudingrediensen acamprsat som hjälper till att återställa den naturliga balansen av kemikalier i hjärnan för att hjälpa till med abstinenssymptomen vid alkoholavvänjning. 

Det är viktigt att notera att du endast bör använda Campral när du helt har slutat dricka. På din resa mot en alkoholfri väg kan du också förlita dig på vänner, samhällen, grupper, forum och till och med forum på nätet för att få nyttig information och stöd.

Fungerar Campral när du är beroende av alkohol?

Campral används för att behandla patienter som har ett alkoholberoende och som helt har slutat dricka. Det är mycket viktigt att du helt slutar dricka eller ta någon form av alkohol när du börjar med medicinen. Om du under alla omständigheter börjar dricka alkohol igen måste du fortsätta med medicineringen och informera din läkare så snart som möjligt.

Doseringen av Campral kommer att förskrivas av en läkare. Under normala omständigheter föreslår tillverkaren dock vanligtvis en enda oral dos på 666 mg acamprosat. Campral måste tas i minst fyra veckor för att visa några effekter. Rekommenderad behandlingstid är ett år.

Du kan köpa Campral från ett onlineapotek som inkluderar priset för konsultationen

Campral är helst inte tillgängligt utan recept, även om det finns deltagande apotek på nätet som har Campral tillgängligt för att behandla symtom på alkoholism.

Du kan hänvisa till en hälsotjänst på nätet där du genomgår en onlinekonsultation, eftersom Campral är ett receptbelagt läkemedel kan du få ett recept eller förlänga ditt givna recept online via ett e-apotek. 

I priset ingår leveranskostnader, en medicinsk konsultation på distans och ditt läkemedel i den dos som du behöver. Du kan jämföra priser från olika e-apotek baserade i Sverige.

Köpa Campral online receptfritt

Campral är tyvärr ett receptbelagt läkemedel, så du kommer inte att kunna få det receptfritt. Du kan dock enkelt få ditt recept och din medicinering online via ett pålitligt e-apotek.

Du bör dock följa de föreskrivna doserna och bruksanvisningarna och inte överskrida de rekommenderade doserna och behandlingens längd.

Pris på Campral i Sverige

Campral finns på olika apotek och priserna kan variera. Produkten kommer att finnas tillgänglig i 333 mg tabletter och du får olika mängder som 84 tabletter, 168 tabletter eller 504 tabletter beroende på hur länge du är i behandling.

Hur man använder Campral

Du tar Campral oralt i tablettform med eller utan mat enligt läkarens ordination.

  • Tabletterna måste tas oralt, oavsett matintag.
  • De måste sväljas hela och får aldrig tuggas eller krossas.
  • Campral måste tas regelbundet under en föreskriven tidsperiod innan du märker några resultat.

Den dos av Campral som du tar ska godkännas av en läkare och tas enligt föreskrift.

Dosering enligt vikt

Vikt  Rekommenderad dosering Per tablett
Vuxna som väger högst 60 kg 4 tabletter dagligen. 2 på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen. 333 mg
Vuxna över 60 kilo 6 tabletter dagligen. 2 på morgonen, 2 på eftermiddagen och 2 på kvällen. 333 mg

Positiva erfarenheter och recensioner från patienter som använder Campral

Även om Campral inte är ett magiskt botemedel mot alkoholism har vuxna män och kvinnor, särskilt män, haft stor framgång med medicinen. Många patienter har också funnit att de använder Campral parallellt med att de går med i ett forum som Flashback, så att de får bättre resultat och förståelse för sitt tillstånd (informationsforum bör dock inte behandlas som en ersättning för medicinsk konsultation). 

Recensioner citerade från webbplatsen webmd.com

  • “Jag fick reda på Campral i en litteraturlåda från en avgiftningsanläggning. Jag drack en liter vodka om dagen dygnet runt. Jag bad genast min läkare att skriva ut det till mig eftersom jag visste att avgiftningen inte var tillräcklig för mig eftersom jag var tvungen att åka iväg en dag tidigare på grund av en nödsituation i familjen. Campral fungerade för mig tidigare än vad litteraturen sa och var en livräddare. Jag hade inga biverkningar och önskade att jag kunde ta det för evigt men det kommer en tid när man måste lägga ner drogen och kämpa för sitt liv utan detta underbara hjälpmedel. Det är ett mirakelmedel och jag rekommenderar det till alla som vill sluta dricka.”
  • “Campral medicin hjälpte mig att ta bort mitt sug helt och hållet. Jag har varit nykter i en månad. Jag känner mig helt annorlunda. Ingen abstinens ingen sugen ingen hacullination. Jag känner frid. Det tog en vecka innan det fungerade.”
  • “Jag tog Naltrexone men var tvungen att byta till Campral eftersom jag skulle opereras (Naltrexone fungerar inte bra med opioida smärtmediciner). Campral fungerar verkligen – absolut inget sug efter sprit alls. Men tyvärr krossade Campral också omedelbart min sexlust.”

Campral biverkningar och interaktioner

Gastrointestinala störningar

Vissa patienter som använder Campral har drabbats av Dihree och andra gastrointestinala biverkningar inklusive flatulens och uppblåsthet.

Sexuella störningar

Det har funnits några fall där det har förekommit antingen en ökad eller minskad Libido vid användning av läkemedlet, liksom några rapporter om impotens.

Hudirritation

Några få patienter har rapporterat vissa hudutslag, nässelutslag och allmän klåda.

Försiktighetsåtgärder

  • Den som kan vara allergisk mot acomprosat eller något av de andra hjälpämnena i Campral bör inte ta medicinen.
  • Om du har njursvikt eller har problem med njurfunktionen bör Campral undvikas.
  • Gravida och ammande kvinnor bör inte ta Campral.

Om du lider av depression och ångest eller har problem med leverfunktionen rekommenderas det att först rådgöra med din läkare innan du börjar med Campral.

Vanliga frågor

1. Orsakar Campral viktminskning?

I vissa fall där patienter har tagit Campral samtidigt med antidepressiva, anxiolytiska, hypnotiska och sedativa läkemedel har det rapporterats om både viktminskning och viktökning. I allvarliga fall av överdosering av acamprosat har viktförlust noterats.

 2. Kan man använda Campral tillsammans med naltrexon?

Naltrexon och Campral kan båda användas för att behandla alkoholberoende. De skiljer sig dock något i syfte och sammansättning. Naltrexon används främst av personer som fortfarande konsumerar alkohol och som vill minska sin mängd och varaktighet av alkoholkonsumtion. Å andra sidan tas Campral för att upprätthålla abstinens från drickande för att hjälpa till med abstinenssymtom när man inte dricker alls.

Naltrexon fungerar genom att minska den lustfyllda effekten som alkoholen har, medan Campral minskar abstinensbesvären. Enligt en studie av Gerald F X Feeney et al. (2006) är kombinerad acamprosat och naltrexon med kognitiv beteendeterapi bättre än enbart endera medicinen när det gäller alkoholabstinens. Det är dock endast en läkare som kan avgöra om en sådan kombination är möjlig och lämplig.

3.  Hur effektivt är Campral?

Många tester och försök har genomförts på Campral för att minska symtomen på abstinens under alkoholabstinens. I dessa fall fick en grupp patienter placebo och en annan grupp Campral för att avgöra hur länge de kunde avstå från alkohol.

Effektivitet Campral Placebo
Kontinuerlig abstinensnivå under de första 60 dagarna 67% 50%
Abstinensgrad under behandlingen i 163 dagar 62% 45%
Slutförd behandling i 224 dagar 43% 21%
Ytterligare 48 veckor av avhållsamhet därefter 39% 17%

Enligt de flesta resultat är Campral en säker och effektiv form av acamprosat att använda hos alkoholberoende patienter för att hålla sig abstinenta i två år.

4. Kan jag köpa Campral online på ett säkert sätt?

Även om Campral är ett receptbelagt läkemedel kan det köpas online via ett e-apotek eller en särskild digital hälsovårdstjänst. Du kommer att genomföra en konsultation och få ett specifikt doseringsschema förskrivet. Det är viktigt att du håller dig till din föreskrivna dosering och varaktighet med medicinen.

Slutsats

Campral, som används tillsammans med sjukgymnastik och hjälpsamma forum och grupper, kommer att hjälpa dig att övervinna alkoholberoende. Detta läkemedel används endast när du avstår från alkoholkonsumtion och har visat sig vara effektivt hos många patienter med de mindre eller frånvarande biverkningarna.